39
Namaz 5 vakit, ahlak 24 saat farzdır.
4 hafta once 10 yorum